Безработица в Японии упала до минимума с 1995

  • Мартина Голдак
  • 27.11.2015
lightbox