Париж: террор лишает столицу Франции доходов от туризма

  • Ирина Троцкая
  • 23.08.2016
lightbox